Over ons

Wij zijn een gemeenschap van vooral Arabische christenen die het levensveranderende Evangelie van Jezus Christus delen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Wij produceren en verspreiden TV programma’s, social media content en online discipelschaps-cursussen in Arabische dialecten en in andere lokale talen die gesproken worden in de Arabische wereld.

Ons nazorgteam gaat met mensen in gesprek, helpt, luistert, bidt, adviseert en verwijst door.

Arab Vision werd in 1997 opgericht om voor het Evangelie gesloten landen in de Arabische wereld te bereiken met christelijke TV programma’s, uitgezonden via satelliet TV. Nu, meer dan 25 jaar later, ligt onze focus op het gebruik van sociale media platforms: Facebook, Instagram, TikTok, Soundcloud. Onze programma’s zenden we nu uit via YouTube, en nog steeds via onze satelliet TV partners.

We bereiken miljoenen mensen met het Goede Nieuws van Jezus Christus. Via de sociale mediakanalen gaan we direct met mensen in gesprek.

Arab Vision’s programma’s hebben meegeholpen aan de sterke kerkgroei in Algerije, wij produceerden de eerste christelijke TV programma’s in Tunesisch Arabisch, Psalmen in 4 Marokkaanse talen, Koerdische en Kabyle programma’s. Nu, in 2023, produceren we in Jemenitisch, Libisch en Saoedi Arabisch.

 

Visie en Missie

Visie:

De visie van Arab Vision is een Arabische wereld waarin een groeiend aantal levendige kerken in elk land en elke bevolkingsgroep in die regio een strategische en publieke rol speelt in de ontwikkeling van de samenleving in overeenstemming met het Evangelie van Jezus Christus. Verandering op grond van dat Evangelie leidt tot verandering en vernieuwing in denken en handelen. (Romeinen 12:2)

Missie:

Arab Vision gebruikt de moderne media hierbij, vandaar de slogan Media for Change. Onze missie is het produceren en uitzenden van christelijke video producties in Arabische talen en dialecten; programma’s die via satelliet TV, lokale TV stations, YouTube en elke andere mogelijke media worden uitgezonden.

Strategisch plan 2022 – 2024

The ministry

Organisatiestructuur en statuten

Het hoofdkantoor van Arab Vision bevindt zich in Nederland.

Het bestuur van Arab Vision bestaat uit 3-5 gekozen leden. Leden zijn afkomstig uit verschillende denominaties en er wordt gestreefd naar een goede m/v balans. De termijnen van lidmaatschap van het Nederlandse bestuur zijn twee keer vier jaar. Het Nederlandse bestuur vergadert drie à vier keer per jaar.

De internationaal directeur is ex-officio lid van het bestuur en de ondersteunende stichtingen (momenteel in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk) hebben alle een zetel in het bestuur, met volledig stemrecht.

Het internationaal kantoor van Arab Vision is virtueel; de meeste stafleden zijn lokale medewerkers in de Arabische wereld. Het internationale kantoor, het productiehuis, de afdeling voor social media en nazorg en de ondersteunende stichtingen zijn zowel geestelijk als contractueel met elkaar verbonden; het bestuur  in Nederland is leidend in het waarborgen van de visie van Arab Vision.

 

Bestuur Arab Vision

 • Dhr. P.Stoter (voorzitter)
 • Mw. A. Hekstra (penningmeester)
 • Mw. A. Houtman (lid)
 • Dhr. W.Ester (lid)

Comité van Aanbeveling

 • Dhr. A.F. van Grol – SDOK
 • Dhr. K. Harink – De Verre Naasten
 • Prof. Dr. J.A.B. Jongeneel – Missioloog
 • Dr. T. van der Leer – Voorganger Cama en Onderzoeker Seminarium Unie-ABC
 • Drs. E.J. van der Linde – Deputaten Diaconaat CGK
 • Dr. G. Noort – Missioloog
 • Dhr. H.H.H. Al Salahi – Evangelie & Moslims
 • Drs. G.J.M. Segers – ChristenUnie
 • Dhr. M. Timmer – 3xM
 • Dhr. G. van der Ven – Transvision
 • Dhr. R. Welling – Open Doors

Beloningsbeleid

Arab Vision heeft twee medewerkers in dienst*, die een salaris conform de arbeidsvoorwaarden van de PKN-functie kerkelijk werker ontvangen. Bestuursleden ontvangen geen beloning voor de uitoefening van hun bestuurslidmaatschap; werkelijk gemaakte kosten zoals reiskosten worden vergoed. Vrijwilligers ontvangen doorgaans een bescheiden vrijwilligersvergoeding conform de regels voor vrijwilligersvergoedingen van de Belastingdienst.

*Arab Vision’s afdelingen in het Midden-Oosten hebben tezamen 22 mensen in dienst; omwille van veiligheid dragen afdelingen van Arab Vision in de Arabische wereld andere organisatienamen.

Statuten Arab Vision
Huishoudelijk reglement van het Nederlandse bestuur

Arab Vision is een ANBI erkende organisatie; RSIN nummer: 8142.64.165

Arab Vision (Nederland) is lid van Missie Nederland.

Wat anderen over ons zeggen

Bisschop Thomas, Koptisch Orthodoxe kerk in Egypte

 

Jesus.net: We waarderen Arab Vision en onze samenwerking met hen enorm

‘Het is ontzettend bemoedigend om met de lokale teams van Arab Vision te werken en om hun gedrevenheid te zien bij het creëren van inhoud en het ontwerpen van hulpmiddelen in het Arabisch.

De professionele manier van werken, het warme hart van de medewerkers om met zowel gelovigen als niet-gelovigen in gesprek te gaan is oprecht een zegen in onze gezamenlijke missie.

Het hoge niveau van uitvoering is indrukwekkend. We waarderen Arab Vision en ons partnerschap met hen enorm!’

Jan-Willem Bosman, Uitvoerend directeur Jesus.net

 

Als er ooit een tijd is geweest dat we elkaar nodig hebben, voor elkaar moeten bidden en in de Geest van Jezus’ liefde de wereld intreden, dan is het nu. Daarom mijn hartelijke aansporing om met gebed en meeleven schouder aan schouder te staan met Arab Vision.”

Anne van der Bijl, oprichter van Open Doors. (www.opendoors.nl)

 

SAT-7: Het werk van Arab Vision is dynamisch en creatief

‘In de afgelopen jaren hebben we de creativiteit en de gedrevenheid van Arab Visions teams gezien en hun vermogen om zowel snel in te spelen op de ontwikkelingen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten als in het snel veranderende medialandschap.

Jullie programma’s en projecten ademen in alles de sfeer van de regio en zijn dynamisch genoeg om enorme impact te maken in de digitale wereld, maar ook nog steeds via de satelliet platforms.

We bidden Gods genade en rijke zegen uit over jullie werk en onze samenwerking.’

Georg Makeen, SAT-7’s Arabisch programma directeur

We waarderen onze langdurige partnership met Arab Vision heel erg. De programma’s die zij produceren worden overal gebruikt op de Arabische kanalen van SAT-7 en hebben vandaag een impact op de levens van miljoenen mensen in heel de Arabische wereld. Ik beveel hen van harte aan in uw gebeden en voor uw steun – om ze te helpen zulke relevante en hoog kwalitatieve programma’s te blijven produceren.”

Dr. Terence Ascott, oprichter en CEO van SAT-7 (www.sat7.com)

 

“Het feit dat Arab Vision bestaat is een getuigenis van Gods liefde voor de Arabische wereld. Zoals een bron in de woestijn de reizigers water biedt waardoor hun leven wordt gered, zo is Arab Vision de Lachai-Roï bron: “de bron van de Levende die mij ziet [Hagar].” Dag na dag voorziet Arab Vision heel trouw in het vertroostende, genezende, levensreddende, versterkende en verzorgende water van God zo dat Arabieren kunnen delen in de ervaring van Hagar en kunnen zeggen, “heb ik hier niet hem gezien die naar mij heeft omgezien?’ (Gen.16: 13,14 NBV)

Dit is een fantastisch werk dat voorziet in een voortdurend groeiende behoefte; het verdient onze gulle financiële steun en ons gebed. De resultaten zullen wonderlijk zijn – en dat zijn ze nu al!”

Elizabeth Kendal, www.elizabethkendal.com, onderzoeker en promotor van godsdienstvrijheid; schrijver, Turn Back the Battle: Isaiah Speaks to Christians Today

Werken bij Arab Vision

Er zijn op het ogenblik geen vacatures.

Partner organisaties en samenwerking

Er zijn talrijke organisaties waar we mee samenwerken of deel van uit maken; teveel om allemaal op te noemen. U vindt enkele hier..

Arab Vision werkt graag samen met partners waarmee we verwant zijn in onze gezamenlijke missie, om elkaars bediening te versterken en waarin we samen optrekken om te bouwen aan Gods koninkrijk.

We hebben een zeer waardevolle samenwerking met onze satelliet TV uitzendpartners, die al jaren teruggaat:

Arab Vision levert TV programma’s aan Sat7, Kingdom Sat en Miracle Connect en af en toe coproduceren we een serie. Verder zijn we in gesprek over trends en project ideeën die aansluiten bij de behoeften in het Midden-Oosten en Noord Afrika.

“We waarderen onze langdurige partnership met Arab Vision heel erg. De programma’s die zij produceren worden overal gebruikt op de Arabische kanalen van SAT-7 en hebben vandaag een impact op de levens van miljoenen mensen in heel de Arabische wereld.”

Dr. Terence Ascott, oprichter en CEO van SAT-7

Stichting Jesus.net  is een wereldwijd netwerk van organisaties die mensen helpen in hun online zoektocht naar Jezus. Arab Vision is hun grootste partner in de Arabische Wereld.

Met Jesus.net produceren we Sandy Tales in verschillende Arabische dialecten: Egyptisch, Jemenitisch, Sudanees en Libisch Arabisch, maar ook in het  Kabyle, gesproken in delen van Algerije en Marokko.

Jesus.net is ook onze partner in het maken en implementeren van online discipelschap en evangelisatie cursussen.

Daarnaast is ‘A Miracle Every Day’ onderdeel van onze gezamenlijke bediening: een dagelijkse bemoediging in de mailbox van een groeiend aantal Arabisch sprekenden wereldwijd.

Jesus.net: ‘Het is ontzettend bemoedigend om met de lokale teams van Arab Vision te werken en om hun gedrevenheid te zien bij het creëren van inhoud en het ontwerpen van hulpmiddelen in het Arabisch. De professionele manier van werken, het warme hart van de medewerkers om met zowel gelovigen als niet-gelovigen in gesprek te gaan is oprecht een zegen in onze gezamenlijke missie.

Het hoge niveau van uitvoering is indrukwekkend. We waarderen Arab Vision en ons partnerschap met hen enorm!’

Jan-Willem Bosman, Uitvoerend directeur Jesus.net

Andere organisaties waar we warme banden en een goede samenwerking mee hebben zijn:

Jaarverslagen

 

 

CatalogiBekijk ons op Youtube
Blijf geïnformeerd

Arab Vision Nieuwsbrief

Elk kwartaal is de gedrukte nieuwsbrief beschikbaar als u die per post wilt ontvangen. Geef u hier op

Hier leest u onze laatste nieuwsbrieven. Oudere brieven zitten in het archief.

Arab Vision Socials


© Arab Vision - Privacy Policy

Meer informatie? contact@arabvision.org