Over ons

Arab Vision is een gemeenschap van vooral Arabische christenen die het evangelie verkondigen door het produceren en uitzenden van TV programma’s in de Arabische wereld (Noord-Afrika, Midden-Oosten, de Golf).

Visie en Missie

Visie:

De visie van Arab Vision is een Arabische wereld waarin een groeiend aantal levendige kerken in elk land en elke bevolkingsgroep in die regio een strategische en publieke rol speelt in de ontwikkeling van de samenleving in overeenstemming met het Evangelie van Jezus Christus. Verandering op grond van dat Evangelie leidt tot verandering en vernieuwing in denken en handelen. (Romeinen 12:2)

Missie:

Arab Vision gebruikt de moderne media hierbij, vandaar de slogan Media for Change. Onze missie is het produceren en uitzenden van christelijke video producties in Arabische talen en dialecten; programma’s die via satelliet TV, lokale TV stations, YouTube en elke andere mogelijke media worden uitgezonden.

Geschiedenis

Arab Vision werd in 1997 opgericht als Trust Fund in Cyprus. Sinds die tijd heeft Arab Vision programma’s geproduceerd in een verscheidenheid aan Arabische dialecten en in niet-Arabische talen, zoals Sourani (Koerdisch), Kabyle (Algerije) en enkele Marokkaanse Berber talen. Dit is wat ons onderscheidt en wat de kracht is van de programma’s, dat christelijke programma’s gemaakt worden door “eigen mensen” in de taal van het hart van de kijker, over onderwerpen die relevant zijn voor hun specifieke culturele achtergrond.

U kunt hier de catalogi vinden van de programma’s die in het verleden zijn geproduceerd.

De programma’s worden ter beschikking gesteld aan christelijke en seculiere (sateliet)TV en internet uitzenders voor de Arabische wereld. Omdat veel kanalen de programma’s van Arab Vision herhaaldelijk uitzenden, hebben ze door de jaren heen 10-24 uur zendtijd per dag gevuld. Ze zijn ook als streaming video beschikbaar op veel websites.

Door de jaren heen hebben we het effect van onze programma’s op de groei van de kerk gezien, bijvoorbeeld in Kabylië, Algerije, in de getuigenissen van Tunesiërs die volgelingen van Jezus Christus werden en in het toenemende bewustzijn van de rechten van vrouwen, kinderen en (religieuze) minderheden in het Midden-Oosten.

De Arabische wereld

De Arabische wereld

Bijna 400 miljoen mensen wonen in de 22 landen van de Arabische wereld; ongeveer de helft van hen is onder de 25 jaar. De meerderheid van de bevolking is moslim; christenen vormen in deze uitgestrekte regio een kleine minderheid. Het aantal christenen in de regio is dramatisch gedaald als gevolg van oorlog, geweld en vervolging en er is nog steeds een uittocht van christenen gaande in landen als Irak, Syrië en Egypte.

Analfabetisme cijfers in de regio zijn schokkend. De helft van de mensen, soms zelfs 70% van de vrouwen, is (functioneel) analfabeet. Om die reden, maar ook doordat Arabische samenlevingen ‘praat’culturen zijn, wordt er op grote schaal TV gekeken via satelliet en internet. Programma’s in de eigen Arabische talen en dialecten zijn hierom zo effectief dat Arabieren de boodschap werkelijk verstaan; ondertitelen heeft immers weinig zin als mensen niet kunnen lezen.

Organisatiestructuur en statuten

Het hoofdkantoor van Arab Vision bevindt zich in Nederland.

Het bestuur van Arab Vision bestaat uit 3-5 gekozen leden. Leden zijn afkomstig uit verschillende denominaties en er wordt gestreefd naar een goede m/v balans. De termijnen van lidmaatschap van het Nederlandse bestuur zijn twee keer vier jaar. Het Nederlandse bestuur vergadert drie à vier keer per jaar.

De internationaal directeur is ex-officio lid van het bestuur en de ondersteunende stichtingen (momenteel in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk) hebben alle een zetel in het bestuur, met volledig stemrecht.

Het internationaal kantoor van Arab Vision is virtueel; de meeste stafleden zijn lokale medewerkers in de Arabische wereld. Het internationale kantoor, het productiehuis, de afdeling voor social media en nazorg en de ondersteunende stichtingen zijn zowel geestelijk als contractueel met elkaar verbonden; het bestuur  in Nederland is leidend in het waarborgen van de visie van Arab Vision.

 

Bestuur Arab Vision

  • Dhr.P.Stoter (interim-voorzitter)
  • Dhr. A.Veldwijk (penningmeester)
  • Mw. A. Houtman (lid)
  • Dhr. W.Ester (aspirant-lid)

Comité van Aanbeveling

Dhr. A.F. van Grol – SDOK
Dhr. K. Harink – De Verre Naasten
Prof. Dr. J.A.B. Jongeneel – missioloog
Dhr. C.A. de Leede – Interserve
Drs. T. van der Leer – Baptistenseminarie
Drs. E.J. van der Linde – Deputaten Diaconaat CGK
Mr. H.P. Medema – uitgever en publicist
Prof. Dr. G. Noort – Nederlandse Zendingsraad
Dhr. H.H.H. Al Salahi – Evangelie & Moslims
Drs. G.J.M. Segers – fractievoorzitter ChristenUnie
Dhr. M. Timmer – 3xM
Dhr. G. van der Ven – Transvision
Dhr. R. Welling – Open Doors

Beloningsbeleid

Arab Vision heeft een medewerker in dienst*, die een salaris conform de arbeidsvoorwaarden van de PKN-functie kerkelijk werker ontvangt. Bestuursleden ontvangen geen beloning voor de uitoefening van hun bestuurslidmaatschap; werkelijk gemaakte kosten zoals reiskosten worden vergoed. Vrijwilligers ontvangen doorgaans een bescheiden vrijwilligersvergoeding conform de regels voor vrijwilligersvergoedingen van de Belastingdienst.

*Arab Vision’s afdelingen in het Midden-Oosten hebben tezamen 15 mensen in dienst; omwille van veiligheid dragen afdelingen van Arab Vision in de Arabische wereld andere organisatienamen.

Statuten Arab Vision
Huishoudelijk reglement van het Nederlandse bestuur

Arab Vision is een ANBI erkende organisatie; RSIN nummer: 8142.64.165

Arab Vision (Nederland) is lid van Missie Nederland.

Aanbevelingen

Luister naar Koptisch Orthodoxe Bisschop Thomas van Al Qussia in Egypte.

Als er ooit een tijd is geweest dat we elkaar nodig hebben, voor elkaar moeten bidden en in de Geest van Jezus’ liefde de wereld intreden, dan is het nu. Daarom mijn hartelijke aansporing om met gebed en meeleven schouder aan schouder te staan met Arab Vision.”

Anne van der Bijl, oprichter van Open Doors. (www.opendoors.nl)

We waarderen onze langdurige partnership met Arab Vision heel erg. De programma’s die zij produceren worden overal gebruikt op de Arabische kanalen van SAT-7 en hebben vandaag een impact op de levens van miljoenen mensen in heel de Arabische wereld. Ik beveel hen van harte aan in uw gebeden en voor uw steun – om ze te helpen zulke relevante en hoog kwalitatieve programma’s te blijven produceren.”

Dr. Terence Ascott, oprichter en CEO van SAT-7 (www.sat7.com)

“Het feit dat Arab Vision bestaat is een getuigenis van Gods liefde voor de Arabische wereld. Zoals een bron in de woestijn de reizigers water biedt waardoor hun leven wordt gered, zo is Arab Vision de Lachai-Roï bron: “de bron van de Levende die mij ziet [Hagar].” Dag na dag voorziet Arab Vision heel trouw in het vertroostende, genezende, levensreddende, versterkende en verzorgende water van God zo dat Arabieren kunnen delen in de ervaring van Hagar en kunnen zeggen, “heb ik hier niet hem gezien die naar mij heeft omgezien?’ (Gen.16: 13,14 NBV)

Dit is een fantastisch werk dat voorziet in een voortdurend groeiende behoefte; het verdient onze gulle financiële steun en ons gebed. De resultaten zullen wonderlijk zijn – en dat zijn ze nu al!”

Elizabeth Kendal, www.elizabethkendal.com

Onderzoeker en promotor van godsdienstvrijheid

Schrijver, Turn Back the Battle: Isaiah Speaks to Christians Today

Werken bij Arab Vision

Er zijn op het ogenblik geen vacatures.

Partner organisaties

Er zijn talrijke organisaties waar we mee samenwerken of deel van uit maken; teveel om allemaal op te noemen. U vindt enkele hier.

Stichting Africana. Alle ANBI gegevens kunt u hier vinden.

Arab World Ministry/Pioneers: http://www.arabischewereldzending.org/nl

AWZ/Pioneers is een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie.  Ze is gelieerd aan  de Arab World Mission (AWM), een organisatie die is ontstaan in 1881.

Evangelie anderstaligenhttp://www.eas-lectuur.nl/

Bijbels en christelijke materialen in tal van talen.

Evangelie en Moslims: http://www.evangelie-moslims.nl/

Evangelie & Moslims is een interkerkelijke stichting die is opgericht om via de plaatselijke kerken te bouwen aan respectvolle relaties met moslim medelanders. Een beweging van christenen die in de ontmoeting met moslims in woorden en daden willen laten zien dat Jezus Christus het waard is om geëerd en gediend te worden als Redder en Heer.

Stichting Gavehttp://www.gave.nl/

Stichting Gave is een interkerkelijke organisatie voor het werk onder vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. Gave verlangt ernaar dat de vluchteling die naar ons land komt, wordt gezien en geliefd.

Interserve: www. interserve.nl

Interserve zendt christenen uit in hun eigen vakgebied. Mensen besteden immers een groot deel van hun tijd aan werken. Daarom is er geen betere plek om je geloof te laten zien.

Loving and Serving Muslims: http://www.lovingandservingmuslims.nl/

De liefde van Jezus Christus delen met moslims waar ze ook leven.

Missie Nederland: Missie Nederland

Missie Nederland is een breed netwerk van honderden christelijke organisaties en plaatselijke gemeenten, zes kerkgenootschappen en vele betrokken individuen. Samen spannen zij zich ten volle in om de Kerk te helpen haar missionaire roeping vorm te geven.

Open Doorswww.opendoors.nl

Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Open Doors brengt bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp.

Jaarverslagen

 

 Bekijk ons op Youtube
Blijf geïnformeerd

Arab Vision Nieuwsbrief

Elk kwartaal is de gedrukte nieuwsbrief beschikbaar als u die per post wilt ontvangen. Geef u hier op

Hier leest u onze laatste nieuwsbrieven. Oudere brieven zitten in het archief.

Arab Vision Socials

© Arab Vision - Privacy Policy

Meer informatie? contact@arabvision.org