Vrouwen in de bijbel

Bijbelse inzichten voor vandaag

Hoe Jezus omging met vrouwen was revolutionair; Hij liet zich niet belemmeren door de sociale normen van Zijn tijd. Zelfs de vroegste bijbelse verslagen van Jezus’ interactie met vrouwen laat overduidelijk zien dat Hij alle vrouwen met respect behandelde. Hij gaf hen daardoor waardigheid en bijzondere positie, wat ongebruikelijk was in die tijd. Het leven van Christus is een uitstekend model voor Arabische mannen en vrouwen om te volgen.

De vrouwen die Jezus tijdens Zijn leven op aarde ontmoette zijn de focus van deze serie. We kijken naar Maria de moeder van Jezus; Maria en Martha, zusters van Lazarus; de Samaritaanse vrouw; Maria Magdalena; de bloedvloeiende vrouw en vele anderen.

Christus erkende de immense waarde van elke vrouw en liet zien hoe God zelf haar waardeerde in de omstandigheden van haar leven.
De serie bestaat uit twee delen: het eerste deel gaat over vrouwen in het leven van Jezus. Het tweede deel gaat over vrouwen uit het Oude Testament. Elk deel bestaat uit 13 afleveringen van een half uur.

Interview met de schrijver van het script

Vrouwen in de Arabische wereld worden vaak niet naar hun waarde behandeld. “De Bijbel zegt dat vrouwen heel waardevol zijn. God behandelt vrouwen eerlijk, het zijn de mensen die de vrouwen slecht behandelen”, aldus de scriptschrijver van ons programma ‘Vrouwen in het leven van Jezus’ heeft voltooid.

“Het programma gaat niet zozeer over de rechten van vrouwen maar dat ze hun situatie kunnen veranderen door geloof”, aldus de 64 jarige scriptschrijver. In elke aflevering wordt in een dramastukje een voorbeeld van een vrouw uit de Bijbel weergegeven, waarop een hedendaagse vrouw reageert en haar ervaringen deelt. “Eén van de voorbeelden die we gebruiken is de Kananese vrouw uit Matt. 15:21-28 . Jezus prijst haar geloof en geeft haar wat ze wil: de genezing van haar dochtertje. Het was schokkend voor de discipelen dat Jezus deze heidense vrouw zo prees.” Jezus’ behandeling van vrouwen was en is anders dan hoe de wereld hen behandelt.

“We zouden allemaal die bijbelse houding t.a.v. vrouwen moeten hebben. Zonder de invloed van mijn moeder die mij in mijn eerste levensjaren heeft gevormd en van mijn vrouw met wie ik nu 35 jaar ben getrouwd, was ik vandaag niet de man geweest die ik nu ben,” besluit de scriptschrijver.

Vrouwen in de Bijbel is nu op TV en op internet te volgen. Op ons YouTube kanaal kunt u een aantal afleveringen zien met Engelse ondertiteling. Hier ziet u bijvoorbeeld het verhaal over Martha en Maria. De hele serie is op USB te verkrijgen. Neem contact met ons op als u daarvoor belangstelling hebt. contact@arabvision.nl

© Arab Vision - Privacy Policy

Meer informatie? contact@arabvision.org