Let op mijn woorden

Arab Vision heeft een serie van 365 clips geproduceerd waarin Arabische kinderen het Woord van God proclameren door simpelweg een bijbel vers voor te lezen. Deze clipjes van slechts enkele seconden zullen gebruikt worden op christelijke satelliet tv en op het internet, via Facebook en Instagram.

We willen het evangelie presenteren aan niet-christenen in de Arabische wereld in een heel pure en neutrale vorm, zonder uitleg of interpretatie. Mensen staan vaak meer open voor de woorden die kinderen spreken, zelfs als ze de oorsprong van deze woorden niet kennen. We willen eenvoudig dat kijkers bekend raken met Bijbelse waarheden, woorden van wijsheid, liefde en genade, woorden van Jezus Christus zelf, door ze te citeren zonder interpretatie. We willen ook Arabische christenen bemoedigen door deze korte clips. “Uw woorden zijn zoeter dan honing!”

Let op mijn woorden is een hartverwarmende serie. Omdat we ook willen laten zien door de kinderen heen dat iedereen van waarde is, wordt ongeveer 5% van de bijbel verzen gelezen door kinderen met een beperking. Sommige clips zijn in gebarentaal.

We hebben deze serie eerst in het Arabisch geproduceerd  en zijn nu bezig om deze serie met kinderen te produceren die de Berber talen van Noord-Afrika spreken en Armeens. Deze korte clips zijn ideaal om op social media te gebruiken, maar ze zullen ook uitgezonden worden door verschillende satelliet TV zenders.

Door het programma willen we ook ouders met hun kinderen uitdagen om bijbel verzen uit het hoofd te leren. De ongeletterdheid is nog vrij hoog in de Arabische wereld en deze clips met kinderen zijn een prachtig hulpmiddel om mensen die niet kunnen lezen of schrijven te helpen om de Bijbelse waarheden te leren kennen.

Om een indruk te krijgen van de serie kunt u deze clipjes bekijken:

Kom tot Mij in gebarentaal

God is liefde

Wij zijn Zijn volk

© Arab Vision - Privacy Policy

Meer informatie? contact@arabvision.org