Africana

Doelstelling van stichting Africana

De stichting Africana heeft ten doel het geven van ondersteuning aan sociale projecten in Afrika, waarbij prioriteit wordt gegeven aan personen en groepen in achterstandssituaties. De stichting wil haar doelstelling onder meer verwezenlijken door onderwijskundige, medische, financiële en organisatorische hulp te bieden.

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit minimaal drie leden met volledig stemrecht.

Het bestuur bestaat nu uit:

 • Dhr. P. Stoter (voorzitter)
 • Dhr. A. Veldwijk (penningmeester)
 • Mevr. A. Houtman

Bestuursleden zijn onbezoldigd; zij hebben recht op onkostenvergoeding gebaseerd op werkelijk gemaakte onkosten voor het uitoefenen van hun bestuursfunctie, zoals de kosten voor het bijwonen van een bestuursvergadering.

De Stichting heeft geen werknemers in dienst.

Contact gegevens:

 • Stichting Africana
 • Adres: Mosweg 2-1, 8191 JN, Wapenveld
 • Telefoon: 06-28268748
 • Email: inge.postma45@gmail.com

RSIN/Fiscaal nummer: 804121898 – Inschrijving KvK onder nummer: 41190349

Beleidsplan 2018-2022 van de Stichting Africana op hoofdlijnen:

Stichting Africana zet zich in om mensen en groepen, met name in achterstandssituaties, in regio’s van (Noord)-Afrika, te ondersteunen.

Wij bevorderen de verbetering van sociaal-economische omstandigheden door het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van onderwijs en training, het ontwikkelen van bewustwordingsprogramma’s op het gebied van rechten van minderheden en minderbedeelden, zoals vrouwen, (verstandelijk) gehandicapten, kinderen en religieuze minderheden.

Nadruk ligt op ondersteuning van activiteiten waarbij gebruik gemaakt wordt van mediatraining, om mondigheids-ontwikkeling in de samenleving te bevorderen en om via training de kansen van deelnemers op betaald werk toe te laten nemen.

Een ander speerpunt is de bevordering van vrouwenrechten: het recht om niet besneden te worden, het recht om veilig over straat te kunnen, het recht op gelijkwaardigheid in huwelijk en andere relaties. Daartoe steunt Africana initiatieven die deze rechten bevorderen voor individuen, groepen en in de samenleving in haar geheel.

Tenslotte richten we ons op groepen in de samenleving die een religieuze minderheid vormen, van wie de rechten worden veronachtzaamd. Maatschappelijke discussies die in kerk en moskee relevant zijn, worden via moderne mediaprojecten gevoerd en projecten op dit gebied door Africana ondersteund.

Activiteiten 2020

In 2020 heeft de Stichting Africana de volgende activiteiten in Noord-Afrika en het Midden-Oosten ondersteund:

 1. Media-trainingsproject
 2. Educatie Noord-Afrika (Algerije)
 3. Educatie/social media ontwikkeling Midden-Oosten (Egypte, Jemen)
 4. Filmproductie rechten van vrouwen
 5. Social media campagnes: rechten van vrouwen, identiteitsontwikkeling jongeren
 6. Nazorg aan vrouwen, jongeren, zie 5.
 7. Ondersteuning religieuze minderheden

 

Activiteiten 2019

 1. Media-traininsgsproject
 2. Let op mijn woorden – clips met kinderen
 3. Educatie Noord-Afrika (Algerije)
 4. Educatie Midden-Oosten (Egypte)
 5. Social media campagnes: rechten van vrouwen, identiteitsontwikkeling jongeren
 6. Nazorg aan vrouwen, jongeren, zie 5.
 7. Bewustwordingsproject rond zwangerschap en bevalling
 8. Ondersteuning religieuze minderheden
 9. Atheïsme in het Midden-Oosten


Financiële verantwoording

2022
2021
2020
2019
2018


© Arab Vision - Privacy Policy

Meer informatie? contact@arabvision.org