Het evangelie uitleggen

Er komen in deze tijd meer moslims in de Arabische wereld tot geloof in Jezus Christus dan ooit tevoren. Arab Vision brengt het goede nieuws op een liefdevolle manier met respect voor de ander.

Arab Vision produceerde de eerste evangeliserende TV programma’s voor Noord-Afrika rond 2001 en we zagen fantastische kerkgroei, vooral in Kabylië, een bergachtige regio in Algerije. Ontroerende getuigenissen uit Tunesië kregen we van een imam die samen met zijn vrouw christen werd, nadat hij onze programma’s had bekeken. “ Op een dag werden we aangesproken door een programma over de relatie tussen man en vrouw en we belden het telefoonnummer dat werd getoond. We geloven nu allebei in Jezus,” vertelde de imam aan ons nazorgteam. Elke dag reageren kijkers uit de hele regio op het evangelie en ontstaan er kleine lokale gemeenschappen van nieuwe gelovigen.

Houdt u van koken voor vrienden en familie? Nodig hen uit om samen te eten voor vrede. Waar mensen elkaar echt ontmoeten, breekt vrede en zegen door. Vraag voor de maaltijd een bijdrage en geef die als gift aan Arab Vision. Uw gift wordt gebruikt voor ons project Vrede in een gebroken wereld. Dit project bestaat uit een serie van 15 afleveringen met overdenkingen, afgewisseld met liederen over verschillende Bijbelse aspecten van vrede en wordt rond kerst uitgezonden in de hele Arabische wereld via TV en op onze social media platforms. .

Met deze actie maakt u kans op een Arabisch diner voor twee. Wat moet u daarvoor doen?

 1. Prik een datum voor een gezamenlijke maaltijd en nodig een aantal vrienden, buren of familieleden uit;
 2. Vraag een actiepakket bij ons aan om uit te delen voor of tijdens de maaltijd;
 3. Geniet van heerlijk eten en van goed gezelschap;
 4. Maak een leuke foto van de maaltijd of de gedekte tafel en houd na afloop een inzameling onder de gasten;
 5. Maak uw gift over op onze rekening o.v.v. Eten voor vrede + telefoonnummer of e-mailadres
 6. Laat weten wat u van de actie vond en deel de foto via de mail:contact@arabvision.nl met uw contactgegevens;
 7. Of deel een foto van de maaltijd of de gedekte tafel op sociale media met de hashtags #etenvoorvrede en #arabvision.

De actie loopt t/m Pasen 2024. Wij zullen zelf contact opnemen met de gelukkige winnaars.

Vrede in een gebroken Arabische wereld – Op tv en sociale media

Vrede is niet slechts de afwezigheid van oorlog of conflict, of een innerlijk goed gevoel. Het Hebreeuwse woord shalom heeft een veel rijkere betekenis. Het woord betekent naast vrede ook heelheid, bloei, vreugde, rechtvaardigheid en vervulling. Het is de manier waarop dingen zouden moeten zijn.

We zien voortdurende oorlogen en conflicten in de Arabische wereld: bloedvergieten, wanhoop, haat, onrecht – een totaal tegenovergestelde van hoe de dingen zouden moeten zijn.

We hebben een speciale programmaserie gemaakt over Vrede – Shalom – Salam. We willen de miljoenen mensen in de Arabische wereld zegenen met de vrede die alle begrip te boven gaat. We zien zoveel gebrokenheid, niet alleen in landen met grote conflicten en oorlogen, maar ook in de levens, gezinnen en omstandigheden van veel mensen.

Het project wil de vrede benadrukken die Jezus de wereld brengt. In zijn geboorte vinden we de vervulling van de belofte van vrede in de Bijbel. We willen christenen in de Arabische wereld eraan herinneren dat Jezus de bron van onze vrede is in tijden van strijd, conflict en onzekerheid. We willen delen over de vrede die Jezus bracht, ook aan niet-christenen. Hij brengt ons vrede met God, vrede in onze ziel en vrede in onze relaties. We belichten de rol van vrede en de boodschap van vrede als het gaat om Jezus’ geboorte en hoe we zijn vrede vandaag de dag kunnen blijven ontvangen.

Dit project bestaat uit 15 afleveringen met straatinterviews, overdenkingen en 30 liederen over Bijbelse aspecten van vrede. Mensen uit de hele Arabische wereld: Libanon, Jordanië, Syrië, Irak, Egypte, Soedan, Marokko, Algerije en Tunesië, werd gevraagd om te vertellen wat vrede voor hen betekent.

Ons nazorg team is in contact met de respondenten. Steun hen door te bidden en overweeg een donatie voor de nazorgtrajecten

 

 

Zal Sarah, een moderne Samaritaanse vrouw, echte liefde vinden? Het script van dit waargebeurde verhaal, is gebaseerd op de ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse vrouw in Johannes 4.

De korte film is bijna af. We werken aan de laatste geluid- en kleuraanpassingen en de Nederlandse ondertiteling.

Sarah is een jonge vrouw die is opgegroeid in een omgeving zonder liefde en genegenheid. Als tiener gaat Sarah verschillende relaties, op zoek naar liefde die de leegte in haar hart en leven kan vullen. Elke relatie was onbevredigend en ongezond. Afwisselend speelt ze de slachtofferrol en de rol van manipulator. Als ze weer eens bedrogen wordt en ontdekt dat haar vriend haar als een leuke afleiding heeft beschouwd, stort ze in.

Hoe actueel, confronterend en bemoedigend is het verhaal van de Samaritaanse vrouw. Jezus veroordeelt haar niet vanwege haar duistere verleden, maar biedt haar vergeving en een nieuw leven aan. Haar leven veranderde dramatisch na haar ontmoeting met Jezus. Zetten we haar weg als een zondaar die gemeden moet worden of als een mens die het nodig heeft omarmd te worden door genade en hoop voor de toekomst? En Sarah, zal zij ook de Bron van onvoorwaardelijke liefde vinden?

Deze Arab Vision productie wil taboes als eenzaamheid en afwijzing doorbreken. Degenen die een voorproefje kregen, waren geraakt door de film en haar krachtige boodschap van onvoorwaardelijke genade en acceptatie.

Help je ons met het laatste deel van de productie, de distributie en de nazorg door een (kleine) gift over te maken?

 

Project Marcus

Het Evangelie delen in Libië.

Project Marcus bestaat uit 6 afleveringen van elk 5 minuten. Elke aflevering gaat over het verspreiden van het Evangelie in Libië en omgeving, te beginnen met de evangelist Marcus.

De programma’s worden geproduceerd in docu-drama formaat, met Marcus als hoofdpersoon, die vertelt over het verhaal van de christelijke wortels in Libië.

Na de docu-drama serie volgen getuigenissen en overdenkingen van Libische christenen.

Meer details zijn hier te vinden.

De jeugd heeft de toekomst?!

Bekijk de dramaserie ‘Jonge (anti)helden in de bijbel’. Vorig jaar produceerden we deze gedramatiseerde bijbelverhalen over Jozef, Jeremia, Jochebed, Esther en anderen: 26 afleveringen. In mei en juni 2023 waren ze te zien via Facebook, Youtube en TikTok.

In die slechts 2 maanden werden video’s uit de serie meer dan een miljoen keer bekeken, werden ruim 6500 gesprekken gevoerd met onze nazorgers, kwamen 6 mensen tot geloof in Jezus Christus en startten 85 een online discipelschapscursus. Dank en bid voor de (verdere) impact van deze serie. De ondertitelde programma’s kun je hier bekijken.

Jij en ik – het licht van de wereld

Gebaseerd op Johannes 8:12: Ik ben het licht van de wereld en Matteus 5:14: Jullie zijn het licht van de wereld.

Toen Jezus persoonlijk naar deze wereld kwam, was hij het licht van de wereld in woord en in daad, of liever gezegd: in daad en in woord. Hij roept ons om het licht van de wereld te zijn. Eigenlijk roept hij niet, maar stelt eenvoudig dat zijn volgelingen het licht van de wereld zijn. Laat zo jullie licht schijnen voor anderen, dat ze jullie goede daden mogen zien en jullie Vader in de hemel zullen eren, zei hij.

Daarom beginnen we deze kerst (2019) met het produceren van korte video clips en gaan daarmee door tot pasen 2020. Deze korte clips zullen ingaan op de principes en daden van Jezus, en ons herinneren aan wat het inhoudt om het licht van de wereld te zijn.

De clips zullen heel concrete ideeën aanreiken over hoe christenen het licht van de wereld zijn, als ze het voorbeeld van Jezus volgen. Hier zijn wat voorbeelden:

 • Verlicht iemands lasten (Matteus 11:28-30) Kijk om je heen en word je bewust van mensen die hulp nodig hebben om hun lasten te dragen, en steek een helpende hand uit.
 • Voed de hongerigen (Markus 6:41) Jezus voedde de 5000 en schakelde zijn discipelen daarbij in. Nodig eens een behoeftig iemand uit die je kent om bij jou te komen eten.
 • Genees de zieken  Bid met degenen die ziek zijn, ga bij ze op bezoek.(Matteus 25:36) Iets praktisch: doneer bloed zodat anderen geholpen worden.
 • Zorg voor de vreemdeling  (Matteus 25:35) Nodig vluchtelingen uit voor een maaltijd. Help hen zodat ze hun weg weer kunnen vinden, wees gastvrij.
 • Bezoek de eenzamen  Bezoek een verzorgingshuis of verpleeghuis; minstens 60% van de mensen daar krijgt bijna nooit bezoek. Nodig een weduwe of weduwnaar uit voor een maaltijd.
 • Neem kinderen serieus  Jezus behandelde kinderen niet als een afleiding terwijl hij met het echte werk bezig was: volwassenen onderwijzen. Nee, hij raakt zelfs geïrriteerd als de discipelen de ouders met hun kinderen willen wegsturen. Geef hun dus je tijd en echte aandacht. Breng hen tot Jezus zodat ze gezegend worden. Oefen je in vergeving, dankbaarheid, het waarderen van anderen, vredestichten en laat het licht van Jezus door je heen schijnen.

Doel van het project

Het is ons doel om christenen in de Arabische wereld uit te dagen om Jezus als het Licht van de wereld te representeren, door zijn licht te verspreiden in praktische dingen. Door social media en satelliet uitzendingen bereiken we veel Arabieren die belangstelling hebben, maar die Jezus nog niet kennen als hun Heer. Ons doel is om te laten zien hoe Hij het licht van de wereld is, en om mensen uit te nodigen vragen te stellen, een gesprek te beginnen en om Jezus beter te leren kennen.

De clips zijn een mix van drama stukjes uit de Jezus film en drama dat hier speciaal voor geproduceerd wordt, om duidelijk aan te geven wat het betekent om ‘het licht van de wereld’ te zijn.

Kosten van deze productie zijn ongeveer 18.000 euro. Daarvoor hebben we al wat toezeggingen ontvangen. Wij hebben nog ongeveer 11.500 euro nodig.

Op het hoogtepunt van het Romeinse Rijk was het gemakkelijker om van Noord-Afrika naar Rome te reizen dan van Parijs naar Rome. Vertrekkend vanaf de Tunesische kust kon men 24 uur later in Rome zijn.De Vroege Kerk in deze Romeinse provincie kende golven van vervolging, maar ook periodes van relatieve vrede en rust. In tijden van vervolging wordt vaak juist de kracht van iemands geloof duidelijk zichtbaar.

In het jaar 203 sterven twee jonge christenvrouwen, Perpetua en Felicitas, de martelaarsdood in Carthago, Tunesië. Perpetua houdt een dagboek bij, dat bewaard is gebleven. In de gevangenis schrijft ze: ‘Mijn vader kwam me bezoeken, oud geworden van bezorgdheid, in de hoop dat hij mijn besluit nog zou kunnen beïnvloeden. “Dochter,” zei hij, “heb medelijden met mijn grijze haren! Heb medelijden met je vader. Maak me niet te schande voor de mensheid! Kijk naar je moeder en je moeders zuster; kijk naar je zoon die niet verder kan leven als jij er niet meer bent. Vergeet je trots; richt ons niet allen te gronde! Niemand van ons kan nog vrijuit spreken als het lot jou getroffen heeft.” Zo sprak mijn vader in zijn liefde voor mij, hij kuste mijn handen en wierp zich aan mijn voeten, huilend. En ik had groot verdriet omwille van mijn vader….’

In 698 wordt Carthago en heel Noord-Afrika veroverd door de Arabische/islamitische legers, maar de Kerk blijft voortbestaan, hoewel veel kleiner dan ervoor, tot aan het begin van de 15e eeuw. In de afgelopen 15 jaar hebben we weer groei van de Kerk in Noord-Afrika mogen zien, vooral in Berbergebieden, zoals Kabylië in Algerije – niet in het minst door de impact van christelijke TV programma’s.

In samenwerking met International Media Ministries  wordt deze dramaserie geproduceerd waarin acht christenen/martelaren uit de eerste eeuwen van de kerkgeschiedenis in Noord-Afrika geportretteerd worden. We hopen dat deze portretten christenen zullen bemoedigen en niet-christenen zullen intrigeren: het christelijke geloof heeft een krachtige bloeitijd meegemaakt in Noord-Afrika en heeft daar oudere papieren dan de islam. .

U kunt hier een Engelstalige trailer bekijken van dit Heritage Project.

Luister naar wat een Noord-Afrikaanse christelijk leider vertelt over de mogelijke impact van dit project in deze clip.

“Ik ben zo bang en depressief en heb alleen nog maar slapeloze nachten.”

Basma, onderwijzeres uit Jemen, stortte haar hart bij ons uit via een van onze Facebook pagina’s. Ze is niet de enige die lijdt aan ernstige slapeloosheid en angst. Ons follow-up team is dagelijks in gesprek met talloze mensen uit de Arabische wereld die worstelen met de psychologische, geestelijke en economische gevolgen van de corona crisis.

Angst voor ziekte of dood, voor het verlies van geliefden, verlies van inkomen. Angst vanwege de gewelddadige sfeer in huis en de toename van huiselijk geweld. Velen zijn depressief en worstelen met gevoelens van zinloosheid. Wij kunnen een luisterend oor bieden, in gesprek gaan, meedenken en -bidden. We moedigen Arabische christenen aan om op te staan en te helpen in hun eigen omgeving, in een samenleving die vaak al fragiel was, en nu des te meer in tijden van toenemende druk en onzekerheid.

Arab Vision geeft en organiseert psychosociale hulp. En altijd kunnen we hoop en richting aanbieden door het Evangelie van Jezus Christus. Amal, een moslima uit Algerije, hoopt vurig “Dat God de angst uit ons leven wegneemt.” En voegt toe “Ik vertrouw op de gebeden van onze christelijke broeders en zusters.” Bid voor Amal en voor de vele anderen die het moeilijk hebben in deze tijd.

Om follow-up te kunnen blijven geven en materialen te ontwikkelen die we de komende zes maanden kunnen gebruiken om mensen te ondersteunen via onze social media kanalen, is er ongeveer €10.000 nodig.

Arab Vision heeft een serie van 365 clips geproduceerd waarin Arabische kinderen het Woord van God proclameren door simpelweg een bijbel vers voor te lezen. Deze clipjes van slechts enkele seconden zullen gebruikt worden op christelijke satelliet tv en op het internet, via Facebook en Instagram.

We willen het evangelie presenteren aan niet-christenen in de Arabische wereld in een heel pure en neutrale vorm, zonder uitleg of interpretatie. Mensen staan vaak meer open voor de woorden die kinderen spreken, zelfs als ze de oorsprong van deze woorden niet kennen. We willen eenvoudig dat kijkers bekend raken met Bijbelse waarheden, woorden van wijsheid, liefde en genade, woorden van Jezus Christus zelf, door ze te citeren zonder interpretatie. We willen ook Arabische christenen bemoedigen door deze korte clips. “Uw woorden zijn zoeter dan honing!”

Let op mijn woorden is een hartverwarmende serie. Omdat we ook willen laten zien door de kinderen heen dat iedereen van waarde is, wordt ongeveer 5% van de bijbel verzen gelezen door kinderen met een beperking. Sommige clips zijn in gebarentaal.

We hebben deze serie eerst in het Arabisch geproduceerd  en zijn nu bezig om deze serie met kinderen te produceren die de Berber talen van Noord-Afrika spreken en Armeens. Deze korte clips zijn ideaal om op social media te gebruiken, maar ze zullen ook uitgezonden worden door verschillende satelliet TV zenders.

Door het programma willen we ook ouders met hun kinderen uitdagen om bijbel verzen uit het hoofd te leren. De ongeletterdheid is nog vrij hoog in de Arabische wereld en deze clips met kinderen zijn een prachtig hulpmiddel om mensen die niet kunnen lezen of schrijven te helpen om de Bijbelse waarheden te leren kennen.

Om een indruk te krijgen van de serie kunt u deze clipjes bekijken:

Kom tot Mij in gebarentaal

God is liefde

Wij zijn Zijn volk© Arab Vision - Privacy Policy

Meer informatie? contact@arabvision.org