Een rechtvaardige samenleving

Het evangelie is een boodschap voor de hele mens en voor alle volken. Het volgen van Jezus Christus betekent visie hebben voor een maatschappij waarin rechtgedaan wordt aan allen. Daarom zetten we ons in voor de rechten van vrouwen, (religieuze) minderheden en gehandicapten.

De programma’s van Arab Vision spelen vaak een sleutelrol in het nadenken over een rechtvaardige samenleving.We hebben met succes campagnes ondersteund voor de afschaffing van meisjesbesnijdenis (VGV) en voor het verbeteren van de rechten van het kind. Als gevolg van het zien van onze documentaire over VGV hebben hele dorpen deze vreselijke praktijk afgeschaft. Ook werd er een nieuwe wet aangenomen die kinderen meer bescherming geeft.

Lees meer over onze producties over een rechtvaardige samenleving.

lees- en schrijfproject voor kinderen in vluchtelingenkampen

“Er is een groot gebrek aan onderwijs in dit kamp.

Door te kijken naar schooltelevisie leren onze kinderen heel veel.”

 Syrische ouders van vluchtelingenkinderen in Libanon

Na jaren van oorlog met nagenoeg geen zicht op een oplossing, dreigen miljoenen kinderen en jongeren een ‘verloren generatie’ te worden, een generatie van jonge mensen die opgroeit met mentale en fysieke littekens, zonder toekomstperspectief door gebrek aan onderwijs. Ongeveer dertien miljoen kinderen in de regio gaan niet naar school en nog eens negen miljoen dreigen te moeten stoppen met onderwijs.

Scholen en universiteiten in de Arabische gastlanden zijn nauwelijks in staat om de duizenden extra kinderen en jongeren die onderwijs nodig hebben, een plek te bieden. Als jonge mensen niet de gelegenheid krijgen om naar school te gaan en zich te ontwikkelen, wie moet dan straks hun land weer opbouwen als oorlog of conflict voorbij zijn?

Televisie kan een belangrijke rol spelen bij het overbrengen van informatie en onderwijs als mensen afgesloten zijn van regulier onderwijs.  Daarom heeft Arab Vision, samen met uitzendpartner Sat-7, een onderwijsprogramma via televisie en online geproduceerd. Dit basisprogramma voor lezen en schrijven is bedoeld voor kinderen van ongeveer zes tot acht jaar oud.

In elke aflevering leren we drie woorden aan en laten dezelfde letter zien in drie verschillende posities in het woord: aan het begin, in het midden en aan het eind. (De vorm van de letter verandert vaak in het Arabische schrift).

Na een korte intro tekent een kind iets dat te maken heeft met het belangrijkste woord van de aflevering en een kort interview wordt gehouden met kinderen die praten over dat woord. Als het woord b.v. ‘huis’ is, dan praten ze over hoe het is om een thuis te hebben en wat het betekent om vluchteling te zijn en niet je eigen huis te hebben.

Na het interview maakt het kind het plaatje af en schrijft het woord op, terwijl het elke letter en het hele woord uitspreekt. Daarna schrijft hij nog twee woorden met dezelfde letter.

Kinderen die kijken worden uitgenodigd om tekeningen en verhalen te sturen naar de Facebook pagina van het programma. De clips worden herhaaldelijk getoond op TV en zijn beschikbaar op social media. De serie bestaat uit 28 clips over de letters van het alfabet en 22 over verschillende vormen, kleuren en begrippen. Bekijk een clip op het YouTube kanaal van Arab Vision.

Ons programma Hoop voor Morgen over huiselijk geweld en seksuele intimidatie verandert levens. Veel mensen reageren op de Facebook pagina en stellen vragen.

Toen Leila nog een kind was, werd ze verkracht door haar broer. Na die eerste keer hebben veel van haar familieleden haar misbruikt en dat leidde bij haar tot een seksverslaving. Omdat ze van jongs af aan een probleem had aan haar been, dacht ze dat ze waarschijnlijk nooit zou trouwen. Ze was volledig aan seks verslaafd en zag geen uitweg. Verschillende malen overwoog ze om een eind te maken aan haar leven. Nadat ze ons programma Hoop voor Morgen had bekeken, nam ze contact met ons op en we spraken met haar over de Here Jezus en verzekerden haar ervan dat Hij van haar houdt. Leila bad to God en vroeg Hem om haar in deze situatie te helpen. Bidt u mee voor Leila en de vele mannen en vrouwen die reageren op Hoop voor Morgen?

We willen dit programma graag beschikbaar maken in andere talen. Seksueel geweld is helaas niet beperkt tot de Arabische wereld. Daarom hebben wij het tweede seizoen van Hoop voor Morgen ondertiteld in het Engels. Mocht u deze op USB willen ontvangen om bijvoorbeeld samen met Arabisch sprekende vrienden te bekijken, schrijf dan naar contact@arabvision.nl

Verschillende afleveringen in de serie Hoop voor Morgen gaan over het kindhuwelijk. Armoede en oorlog zijn de voornaamste redenen voor kindhuwelijken. Vanwege armoede doen mensen wanhopige dingen om geld te krijgen; vanwege de oorlog is er meer risico dat meisjes worden gekidnapt, misbruikt en verkracht. Ouders geloven ten onrechte dat het vroeg uithuwelijken van hun dochters voorkomt dat ze seksueel worden lastig gevallen. Het tegenovergestelde is echter het geval: een kind-bruid wordt vaak in haar huwelijk seksueel misbruikt.

Door vroeg te trouwen worden de kansen van het meisje op scholing veel kleiner; ze gaat van school af en daardoor wordt haar persoonlijke ontwikkeling belemmerd, waardoor de cyclus van armoede wordt gecontinueerd. Daarbij komt dat een kindhuwelijk vaak de gezondheid van het meisje in gevaar brengt.

Het kindhuwelijk wordt ook als dekmantel voor mensensmokkel en prostitutie gebruikt. De belangrijkste uitdaging op dit terrein is  de afwezigheid of het niet handhaven van wetten tegen het kindhuwelijk in de Arabische wereld. Het aantal kindhuwelijken is weer aan het toenemen, vooral in oorlogsgebieden en in vluchtelingenkampen.

Bekijk een aflevering van Hope for Tomorrow II met Engelse ondertiteling.

Arabisch en Hebreeuws

We hebben een documentaire van 45 minuten geproduceerd ( in 3 afleveringen van 15 minuten) over verzoening en werken daarvoor o.a. samen met Musalaha, een organisatie in Jeruzalem die al sinds 1990 werkt met Palestijnse christenen en Messiaanse joden om verzoening te bewerkstelligen tussen Israëli’s en Palestijnen naar Bijbelse principes. Het doel van dit project is discussie en bewustheid op te wekken in de Arabische wereld over Bijbelse principes voor verzoening.

In het eerste deel spreken theologen dr. Isaac Munther en Lisa Loden vanuit hun eigen perspectief over de Bijbelse grondslag voor verzoening, zonder de realiteit van de situatie daarbij uit het oog te verliezen. “In veel opzichten leven we hier in een gecompliceerde situatie. Er wonen hier verschillende volken en we moeten met elkaar overweg kunnen,” zegt Lisa Loden. “Ik hoor zelf bij een kleine gemeenschap van Messiaanse joden. Ik heb hier veel broeders en zusters, ook onder Arabische en Israëlische Palestijnen. Zij zijn mijn geloofsgenoten. Maar er zijn veel verschillen en er liggen veel problemen tussen ons. Verschillen in theologie, manier van leven, sociale omstandigheden, politieke ideeën. Er staat veel tussen ons in. Maar als gelovigen in Christus, die de basis is van ons geloof, moeten we ons verenigen, want volgens de Bijbel en de wil van God zijn we broers en zussen…..Toen Jezus op aarde was zag hij ieder mens staan, Hij accepteerde iedereen. Hij is ons tot voorbeeld.”

In deel 2 en 3 zien we voorbeelden van verzoening in de praktijk: o.a. een woestijntocht met Palestijnen en Israëli’s, samenleven in een klein dorpje bij Nes Ammim en in de oude stad van Jeruzalem gezamenlijk klassieke muziek studeren en uitvoeren.

De documentaire is zowel in het Arabisch als Hebreeuws, ondertiteld in Arabisch als Hebreeuws wordt gesproken, en vice versa. De documentaire is ook ondertiteld in het Engels en in het Nederlands. Mocht u interesse hebben om hem op USB te ontvangen, stuur dan even een mail naar contact@arabvision.nl

De documentaire is met Engelse ondertiteling te zien op ons YouTube kanaal.

Jemenitische vrouwen hebben lang niet dezelfde mogelijkheden als de mannen, daarom is het nodig dat vrouwen worden versterkt in hun identiteit, dat discriminatie, onderdrukking en geweld tegen vrouwen worden afgeschaft en dat hun (onderwijs)rechten erkend worden.

We hebben 26 korte video clips geproduceerd voor de social media en satelliet TV, waarin we een vergelijk maken tussen de innerlijke wereld van de Jemenitische vrouw en de buitenwereld waarin ze aan allerlei verwachtingen moet voldoen.

Onderwerpen waar Jementische vrouwen o.a. mee worstelen zijn minderwaardigheidsgevoelens, gezin, afgunst, misbruik,  gender ongelijkheid, schaamte, perspectief voor de toekomst.

Gebruik van social media geeft vrouwen (en mannen!) de gelegenheid om in anonimiteit te reageren. Follow-up teams zijn met mensen in gesprek die geraakt worden door de boodschap en hun eigen verhaal kwijt willen over hun situatie met de voortdurende wanhoop in hun land.

Bekijk de trailer

Het sterftecijfer van vrouwen rond zwangerschap en bevalling is onacceptabel hoog. Volgens de Wereld Gezondheid Organisatie sterven elke dag wereldwijd ongeveer 830 vrouwen door complicaties.

Belangrijkste redenen zijn gebrek aan kennis over gezondheid, zwangerschap, seks, en een gebrek aan basisgezondheidszorg. De praktijk van vrouwenbesnijdenis en kindhuwelijken en HIV/AIDS problematiek verergeren dit.

Omdat veel vrouwen in de Arabische wereld veelvuldig op de achterbank van een taxi hun (persoonlijke) problemen met een andere vrouw bespreken, heeft Arab Vision in zo’n setting TV programma’s geproduceerd over onderwerpen rond zwangerschap, seks, gezondheid en bevalling. In de programma’s kletsen de vrouwen gezellig en blij over zwangerschap en hebben het dan meteen over hoe gezond te blijven, hoe tekenen te herkennen dat een zwangerschap niet goed gaat, hoe en welke medische ondersteuning te zoeken, en over tal van gerelateerde onderwerpen.

Baby aan boord bestaat uit 13 afleveringen. De serie zal worden uitgezonden via satelliet TV en wordt gebruikt op social media.

Luister ook naar een interview met Inge Verhoef bij de EO radio over dit onderwerp.

Bekijk de eerste aflevering hier, met Engelse ondertiteling.© Arab Vision - Privacy Policy

Meer informatie? contact@arabvision.org