AV Privacy Policy

Privacyverklaring Stichting Arab Vision
25 May 2018

In deze privacyverklaring leest u hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens die wij hebben verkregen door gebruik van de site en/of via uw persoonlijke aanmelding voor het ontvangen van publicaties van Arab Vision. Arab Vision respecteert de privacy van de lezers van haar publicaties en van de giftgevers aan Arab Visions missie en doelen.
Mocht u vragen hebben over hoe Arab Vision omgaat met uw persoonlijke gegevens, dan kunt u die vragen sturen naar contact@arabvision.nl.

Persoonsgegevens

 • De persoonsgegevens die u aan Arab Vision heeft verstrekt zijn op een veilige manier opgeslagen op enkele computers binnen onze stichting; alleen diegenen die de gegevens nodig hebben ter verwerking, hebben toegang tot uw gegevens.
 • U behoudt alle rechten op de gegevens die u aan ons heeft gegeven.
 • Wij zullen uw gegevens niet aan derden verstrekken of gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor u uw gegevens aan ons heeft verstrekt.
 • Als u zich voor onze email-nieuwsbrief of emailgebedsbrief aanmeldt, gebruiken we het door u opgegeven emailadres om u de nieuws- of gebedsbrief te sturen. Deze gegevens worden beveiligd bewaard. U kunt zich te allen tijde afmelden voor deze emailbrieven via de uitschrijflink in de brief.
 • Als u zich voor onze gedrukte nieuwsbrief aanmeldt, dan vragen wij uw naam, adres, postcode en plaatsnaam. Deze gegevens worden beveiligd bewaard. U kunt zich te allen tijde afmelden voor deze gedrukte nieuwsbrieven via het telefoonnummer of het emailadres zoals in elke nieuwsbrief vermeld.

Financiële gegevens

 • Van giftgevers die een machtiging hebben afgegeven voor automatische incasso, bewaren wij de financiële gegevens in een daarvoor uitgerust softwareprogramma (momenteel ibanc); dit programma staat alleen op de computers van degenen die de gegevens verwerken en is beveiligd.
 • Van giftgevers die geen machtiging hebben afgegeven voor automatische incasso, bewaren wij geen financiele gegevens.

Website

 • We hebben voor onze website, www.arabvision.org, al het nodige gedaan om ongeoorloofde toegang tegen te gaan en hebben een veilige SSL verbinding zodat uw gegevens beschermd verstuurd kunnen worden. Desondanks is er nooit een 100% garantie op de veiligheid van het totale internet.
 • Op onze website wordt bepaalde informatie automatisch verzameld en opgeslagen in logbestanden. Deze informatie bevat IP adres, geo-locatie en browsergegevens. Wij gebruiken deze informatie, die individuele gebruikers niet identificeert, om trends te analyseren, de site te beheren, handelingen van gebruikers te volgen rond de site en demografische informatie te verzamelen over onze gebruikersgroep als geheel. We verzamelen geen persoonsgerichte informatie. Door gebruik te maken van onze site gaat u akkoord met deze privacy verklaring.
 • Betalingen die via onze site gedaan kunnen worden lopen via IDEAl of PayPal die hun eigen privacy beleid hebben.
 • Op onze websites zijn links te vinden naar andere sites. Als u deze gebruikt verlaat u onze site en hebben we geen controle over de privacy of veiligheid ervan.

Toegang tot, wijziging en verwijdering van persoonlijke informatie

Zoals beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u een aantal rechten die wij op uw verzoek onmiddellijk zullen uitvoeren. U kunt gebruik maken van de volgende rechten inzake uw persoonsgegevens:

 • Recht op inzage: U kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben, in te zien. Stuur uw verzoek hiervoor naar contact@arabvision.nl.
 • Recht op rectificatie: U kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben, te wijzigen. Stuur uw verzoek hiervoor naar contact@arabvision.nl.
 • Recht op gegevenswissing (Recht op ‘vergetelheid’):
  U kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben, te verwijderen. Stuur uw verzoek hiervoor naar contact@arabvision.nl.

Bewaarperiode persoonsgegevens
Wanneer u besluit om geen publicaties van Arab Vision meer te willen ontvangen, of anderszins betrokken te zijn bij Arab Vision, dan verwijderen wij uw gegevens uit onze bestanden, tenzij er een juridische reden is om dat niet te doen.

Veranderingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen om veranderingen in onze informatiepraktijken erin te verwerken. Als wij wezenlijke veranderingen aanbrengen, zullen wij daarvan een bericht in onze gedrukte nieuwsbrief en op onze website plaatsen en emailontvangers per email berichten.© Arab Vision - Privacy Policy

Meer informatie? contact@arabvision.org